W ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa Podprogram 2014:

Przekazano 48.038,00 kg żywności dla  3127 osób, co stanowiło 6416 paczek. 

Dodatkowe działania towarzyszące w ramach Podprogramu 2014 :

  • Spotkanie informacyjne z przedstawicielami organizacji i Ośrodków Pomocy Społecznej.  
  • Porzez OPL : spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi, spotkania z psychologiem i policją, spotkanie przeciw wykluczeniu osób starszych,  szkolenie na temat rozwiązywania konfliktów, integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku dzieci zdrowych, spotkanie integracyjne ze społecznością lokalna, zapewnienie opieki i wsparcia dzieciom w świetlicy środowiskowej, spotkanie integracyjne - impreza kulturalno-sportowa, spotkanie z radcą prawnym, pomoc w wypełnianiu dokumentów, porady z zakresu pomocy społecznej, informacja na temat racjonalnego gospodarowania żywnością, dobre wykorzystywania czasu wolnego z dziećmi.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  współpracowaliśmy z 12 Organizacjami  : Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” Krobia, Stowarzyszenie „ECHO”, Ochotnicza Straż Pożarna w Luboszycach, Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrej Woli w Lesznie, Stowarzyszenie „POMOC” Kąkolewo, Stowarzyszenie Klub „DOM” Krzywiń, Rydzyńskie Stowarzyszenie Społeczne  „Podaj Rękę” Rydzyna, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „ŚWIATŁO NADZIEI” Śmigiel, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "PATRZMY SERCEM” Kościan, Stowarzyszenie „SENIOR” Marszałki, Polski Związek Emerytów i Rencistów  Poniec,  Fundacja Pomocy Wielkopolskim Rodzinom Filia Sączkowo.