Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno istnieje od 1997 roku.

JAK DZIAŁAMY?

Pozysk żywności. Bank Żywności pozyskuje żywność od:  

  • lokalnych darczyńców: producentów żywności: np. piekarni, rolników, sadowników;  
  • lokalnych dystrybutorów: sklepów, marketów, giełd rolno-spożywczych;
  • w planach także mamy pozyskiwanie niewydajnych dań z lokalnych restauracji, hoteli i cateringów; 
  • darowizny żywności skoordynowane przez Biuro Zarządu Federacji;
  • osób indywidualnych podczas zbiórek żywności;
  • Bank Żywności jest wyposażony take w produkty pochodzące ze źródeł  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Przekazanie żywności do lokalnych organizacji dla potrzebujących.  

  • Gdy żywność trafi już do Banku Żywności, Bank przekazuje ją partnerskim organizacjom społecznym np. do jadłodajni dla najuboższych rodzin.
  • Znamy dobrze środowisko lokalnych organizacji zajmujących się dożywianiem najuboższych. Codziennie do magazynów Banków Żywności przyjeżdżają stowarzyszenia, fundacje po żywność dla swoich podopiecznych.

Czy Banki Żywności przekazują żywność indywidualnym osobom potrzebującym?  

Banki Żywności nie przekazują żywności bezpośrednio osobom potrzebującym. Specyfika działalności Banków Żywności polega na pozyskiwaniu i przekazywaniu żywności na dużą skalę. Dlatego żywność przekazywana jest do organizacji, które zajmują się indywidualnym wsparciem osób potrzebujących. Osoby, które zgłoszą się do Banku Żywności z prośba o wsparcie żywnością  zostaną poinformowane i skierowane do organizacji, które odbierają żywność z Banku Żywności.